Organizácia výchovno - vzdelávacej činnosti

Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť
 

      

Režim práce a odpočinku

 

prí-

chod do  školy

zač. vyuč.

1. hod.

pres-távka

2. hod.

pres –

távka

3. hod.

pres – távka

4. hod.

pres - távka

5. hod.

pres - távka

6. hod.

obed. pres-távka

6.45-7.30

7.30

7.30-8.15

10 min

8.25-9.10

20 min

9.30

10.15

5 min

10.20

11.05

10 min

11.15

12.00

5 min

12.05 12.50

12.50 13.30

 

 

                                                      Popoludňajšie aktivity

13.30 – 15.00 s prestávkou po 1. hodine – 10 min

1. stupeň ŠKD do 16. 00 hod.

 

 

            Žiaci 1. stupňa majú obedňajšiu prestávku od 11. 30  do 12. 30 hod. Počas prestávok sa žiaci voľne pohybujú na chodbách, v bufete alebo na školskom dvore (hry, oddych na lavičkách). Cez veľkú prestávku púšťame v školskom rozhlase relaxačnú hudbu.

            V ZŠ nie je zmennosť.

            V ZŠ je zriadená špeciálna počítačová učebňa. V učebni je 16 počítačov umiestnených na špeciálnych stoloch podľa normy a žiaci sedia na otáčavých polohovateľných stoličkách. Učebňu sme stolmi a stoličkami dovybavovali pred 1. 9. 2005. Okná učebne sú zabezpečené mrežami a žalúziami na zmiernenie slnečného svetla. V učebni sa nachádza aj ďalšia prislúchajúca technika k počítačom, ako sú kopírky, tlačiarne, scener, dataprojektor, video, televízor, hifiveža so zosiľovačom a reproduktormi.

 

 

Rozvrh hodín

 

            Pri zostavovaní rozvrhu hodín pre dni a týždeň dodržiavame rozloženie hodín tak, aby sme prihliadali na fyziologickú krivku výkonnosti žiaka v dni a v týždni.

 

 0.  + I. A

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

súčet kódov  

      f                %

Po

SJL 5

M 5

SJL 5

Prv  5

 

Tv 1

21

23,6

U

SJL 5

M 5

SJL 5   

Hv  1

 

 

16

18,1

S

SJL 5

M 5

Vv  2

Vv  2

 

 

14

15,7

Š

SJL 5

Prv 5

SJL 5

Tv  1

 

Ev/Nve3

19

21,3

Pi

SJL 5

5

SJL 5

Tv  1

 

Nvk 3

19

21,3

Spolu

 

 

 

 

 

 

89

100

                                                                                                                           

 I.  tr.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

súčet kódov  

      f                %

Po

SJL 5

M 5

SJL 5

Prv 5

 

 

20

21,3

U

SJL 5

M 5

Tv  1

SJL 5

 

Aj 5

21

22,3

S

SJL 5

Prv 5

SJL 5

Vv 2

 

Vv 2

19

20,2

Š

SJL 5

M 5

Hv 1

Tv 1

 

Ev/Nve 3

15

16

Pi

SJL 5

M 5

SJL 5

Tv 1

 

Nvk 3

19

20,2

Spolu

 

 

 

 

 

 

94

100

 

 II. tr.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

M 5

SJL 5

Tv 1

SJL 5

Hv 1

 

Aj 5

22

22,2

U

SJL 5

M 5

Prv 5

SJL 5

 

 

 

20

20,2

S

M 5

SJL 5

Vv 2

Vv 2

Tv 1

 

 

15

15,2

Š

SJL 5

M 5

Tv 1

SJL 5

 

Ev/Nve 3

 

19

19,2

Pi

SJL 5

M 5

SJL 5

Prv 5

 

Nvk 3

 

23

23,2

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

99

100

 

 III. tr.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

M 5

SJL 5

Tv 1

SJL 5

Hv 1

 

 

17

15,9

U

SJL 5

M 5

P 4

SJL 5

Vl 4

 

 

23

21,5

S

M 5

SJL 5

Vv 2

Vv 2

Aj 5

 

 

19

17,8

Š

SJL 5

M 5

Tv 1

SJL 5

Aj 5

Ev/Nve 3

 

24

22,4

Pi

SJL 5

M 5

SJL 5

P 4

Pv 2

 

Nvk 3

24

22,4

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

107

100

 

IV. tr.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

SJL 5

Pr 4

M 5

SJL 5

Vl 4

 

 

23

20,7

U

SJL 5

Pv 2

M 5

SJL 5

Aj 5

Tv 1

 

23

20,7

S

SJL 5

M 5

SJL 5

Pr 4

Vl 4

 

 

23

20,7

Š

M 5

SJL 5

Aj 5

SJL 5

Hv 1

Ev/Nve 3

 

24

21,6

Pi

M 5

SJL 5

Vv 2

Vv 2

Tv 1

Nvk 3

 

18

16,3

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

111

100

 

V. tr.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

SJL 5

M 5

Aj 5

Z 4

Hv 1

D 4

 

24

23,6

U

Aj 5

SJL 5

Pr 4

M 5

Tv/Tv 1

 

 

20

19,6

S

SJL 5

Aj 5

M 5

Tv/Tv 1

Vv 2

Vv 2

 

20

19,6

Š

Tchv/Pp 2

SJL 5

M 5

Z 4

Ev/Nve 3

Nvk 3

 

19

18,2

Pi

Aj 5

Pr 4

M 5

SJL 5

 

 

 

19

18,6

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

102

100

 

VI. tr.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

M 5

Pr 4

SJL 5

Aj 5

Vv 2

Tchv 2

 

23

20

U

F 5

Z 4

SJL 5

M 5

Tv 1

Nvk 3

 

23

20

S

M 5

Pr 4

Aj 5

Tv 1

SJL 5

D 4

 

24

20, 9

Š

Z 4

F 5

SJL 5

M 5

Ev/Nve 3

 

 

22

19,1

Pi

D 4

SJL 5

Ov 3

M 5

Aj 5

Hv 1

 

23

20

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

115

100

 

VII. tr.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

F 5

Z 4

SJL 5

M 5

Vv 2

Tchv 2

 

23

19,8

U

SJL 5

M 5

Tv 1

Aj 5

D 4

Inf/Prf 4

 

24

20,7

S

Pr 4

Z 4

M 5

F 5

SJL 5

Aj d 5

 

23 ch

28d

19,8ch

24,1d

Š

D 4

M 5

SJL 5

Ov 3

Ev/Nve 3

Tv/Ajch

1/5

 

25 ch

21 d

21,5 ch

18, 2 d

Pi

M 5

Tv/Ajch

1/5

Pr 4

SJL 5

Hv 1

Aj 5

 

 

21 ch

20 d

18,2 ch

17,2 d

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

116 ch

116 d

100 ch

100 d

ch ... chlapci

d ... dievčatá

 

VIII. tr.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

SJL 5

M 5

Ch 4

Tv 1

Z 4

Aj 5

 

24

21,1

U

M 5

Aj 5

SJL 5

Pr 4

Hv 1

 

 

20

17,5

S

SJL 5

M 5

F 5

D 4

Ch 4

Tv 1

 

24

21,1

Š

Aj 5

Z 4

Inf/Prf 4

SJL 5

Pr 4

Ev/Nvk 3

 

25

21,9

Pi

Ov 3

D 4

M 5

F 5

Vv 2

Tchv 2

 

21

18,4

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

114

100

 

 IX. tr.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

F 5

SJL 5

M 5

Tv 1

Aj 5

Hv 1

Z 4

22

19

U

Ov 3

SJL 5

M 5

D 4

Ch 4

 

 

21

18,1

S

Aj 5

SJL 5

Z 4

M 5

F 5

Tv 1

 

25

21,5

Š

M 5

SJL 5

Pr 4

Ch 4

Ev/Nve 3

D 4

Nvk

25

21,5

Pi

I/Prch 4

M 5

SJL 5

Aj 5

Vv 2

Tchv 2

 

23

19,9

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

116

100

 

 V.B – VI.B

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

SJL 5

M 5

Vl 4

Vv 2

Vv 2

Tv 1

 

19

20,9

21,6

U

M 5

SJL 5

SJL/Pv 5/2

Pv 2

Pv 2

 

 

19/19

20,8

18,2

S

SJL 5

M 5

SJL 5

Vl 4

 

 

 

19

20,9

21,6

Š

M 5

SJL 5

Pv 2

Pv 2

Tv 1

Nvk 3

 

18

19,8

20,4

Pi

M 5

SJL 5

Vl 4

Hv 1

Tv 1

 

 

16

17,6

18,2

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

91/88

100/100

 

 VII.B, VIII.B, IX.B

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

SJL 5

M 5

Vv 2

Pv 2

Pv 2

Pv 2

 

19

20,2

U

M 5

SJL 5

F 5

Vv 2

D 4

Pv 2

 

23

24,5

S

SJL 5

M 5

Vv 2

Pr/Ch 3

Vv 2

Ov 3

 

20

21,3

Š

SJL 5

M 5

Vv 2

Pv 2

Pv 2

Pv 2

 

17

18

Pi

M 5

Hv 1

SJL 5

Z 4

 

 

 

15

16

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

94

100

 

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk