Organizácia školského roka

Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť
 

 

 

 ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA     

začiatok

vyučovanie

koniec

I. polrok – 1. 9. 2005

5. 9. 2005

31. 1. 2006

II. polrok – 1. 2. 2005

2. 2. 2006

30. 6. 2006

 

 VYUČOVACIE HODINY

vyuč. hod.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

začiatok

7.30

8.25

9.30

10.20

11.15

12.05

13.00

14.00

koniec

8.15

9.10

10.15

11.05

12.00

12.50

13.45

14.45

 

Ak mali žiaci 6. hod. voľnú  na obed, môže byť 7. hodina od 13.00 – 13.45.

 

   PRÁZDNINY

Názov

Začiatok

Koniec

Vyuč. začne

Jesenné

28. 10. 2005

1. 11. 2005

2. 11. 2005

Vianočné

23. 12. 2005

31. 12. 2005

2. 1. 2006

Polročné

3. 2. 2006

 

6. 2. 2006

Jarné

6. 3. 2006

10. 3. 2006

13. 3. 2006

Veľkonočné

13. 4. 2006

18. 4. 2006

19. 4. 2006

Letné

1. 7. 2006

31. 8. 2006

 

 

Vzdelávací štandard učiva: OCHRANA ČLOVEKA A PRÍRODY“

Názov

mesiac

miesto

zodpovední

Jesenné

 

Október

Areál ZŠ a okolie

Mgr. Valková I. st.

 

Mgr. Šinglárová II. st.

Letné

 

 

Jún

Areál ZŠ a okolie

 

 

Futbal. ihrisko alebo okolie školy

Mgr. Šinglárová II. st.

 

 

Mgr. Valková I. st.

 

ORGANIZOVANIE PLAVECKÉHO A LYŽIARSKEHO VÝCVIKU

Názov

mesiac

miesto

ročník

zodpovední

plavecký výcvik

apríl - máj

Teplý Vrch

2. – 4.

Mgr. Valková

lyžiarsky výcvik

február

Donovaly

7. – 8.

Mgr. Valková

 

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk