Zoznam učiteľov a zamestnancov

Vedenie školy:  Riaditeľka školy:         Mgr. Želmíra VARGICOVÁ

                                   Zástupkyňa školy:       Mgr. Elena SÉLEŠOVÁ

                                   Výchov.  poradkyňa:  Mgr. Judita HERCEGOVÁ

Triedni učitelia:

0. ročník :                                                      Mgr. Alica Kubelková
1. A :                                                               Mgr. Alica Kubelková
1. ročník :                                                      Mgr. Iveta Sojková
2. a 3. ročník :                                               Mgr. Monika Kubelková
4. ročník :                                                       Mgr. Marcela Batopálová
5.B a 6.B: ( špeciálna )                                 Mgr. Jana Vrbiňáková
5. ročník:                                                        Mgr. Milada Valková
6. ročník :                                                       Mgr. Vlasta Šinglárová
7. ročník :                                                       Mgr. Judita Hercegová
8. ročník:                                                        Mgr. Soňa Kováčová
9. ročník :                                                       Mgr. Natália Nôtová
7.B, 8.B a 9.B : ( špeciálna )                        Mgr. Viera Kišpatková

 Netriedny učiteľ:                             Mgr. Peter Ivan

 Asistenti učiteľa:                             Bc. Alica Hrušková
                                                                           Mgr. Ema Juhászová
                                                                          Mgr. Estera Szaboová

Školský klub detí:

Základné oddelenie:                                             Csilla  Horváthová          

 Záujmové oddelenie:                                    Mgr. Milada Valková

Ekonomický úsek:

Ekonómka školy:                                                  Martina Foldiová

Školník:                                                                    Ladislav Dóša

Upratovačky:                                                          Marta Mészarosová
                                                                                    Ľubica Pýchová
 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk