Kde sa nachádzame, kde nás nájdete?

Zameranie školy /Varianty učebných plánov/ Kde sa nachádzame,                                                                                       kontakt

 

    

 

     Budova Základnej školy v Ožďanoch sa nachádza v strede obce pri hlavnej ceste 1.triedy. Pred katolíckym kostolom odbočíte doprava, hlavná budova je na konci školského dvora, z cesty ju vidie, je za ihriskom.

Pri cestovaní autobusom z Lučenca sa vrátite spä pod katolícky kostol. Pri cestovaní autobusom z Rimavskej Soboty sa vrátite tiež spä, ale pred odbočkou do Poltára prejdete na druhú stranu. 

Kontakt
 

Základná škola

Adresa:
   Hlavná 66

  980 11 Ožďany

 Tel: +421 475694163 - riaditežňa, +421 475694581 - zborovňa
 Fax: +421 475694580
 IČO: 37888501
 DIČ: 2021670464

 Darovací účet:
 Škola: 6012792OO6/5600
 Darovanie 2% z daní: cez ZŠ, škola Vám dá potrebné tlačivá

 MAPA
 

 Školská jedáleň:

 Vedúca: Erika Máteová
 Tel.: +421 475694581
 

 


 

 

 

line 

Š"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk