Organizácia školy     Prehľad o počte žiakov našej školy dochádzajúcich z obcí: 2005/2006

 

Žiakov

Rómov

Nové Hony

Ožďany

Hrnč. Zalužany a

Sušany

Babin Most

Šávoľ

Mlynárka

Hrnč.

Ves

I. st.

60

16

1

53

4

1

0

1

0

II. st.

122

23

3

70

46

1

1

0

1

Spolu

182

39

4

123

50

2

1

1

1

V tomto školskom roku sa vytvorili  nové priestory pre šatňu na prezúvanie, zrekonštruovala sa veľká chodba na 1. poschodí výmenou podlahy, cez prázdniny sa vymaľovali všetky priestory, natreli okná, vymenila sa guma na podlahe v troch triedach. V septembri sa začala budovať strecha s nadstavbou tried na hlavnej budove a opraví sa strecha na budove kaštieľ. Úpravou interiéru sa značne vylepšili podmienky na vyučovanie. Tiež sa vylepšili podmienky v počítačovej učebni, zakúpili sa stoly a stoličky podľa štátnej normy. Podobne sa zmodernizovali priestory riaditeľne a ekonomického úseku.

V školskom roku 2005/2006 je na škole 11 tried. Z toho 4 triedy na I. stupni a 6 tried na II. stupni, z toho sú 2 triedy špeciálne –  V. B+ VI. B a VII. B, VIII. B, IX. B. spojené.

V škole sú v prevádzke dve oddelenia ŠKD, z toho jedno oddelenie je zamerané na rôznu záujmovú činnosť žiakov 1. aj 2. stupňa.

Zamestnanci:         upratovačky                                      2

                                   školník                                               1

                                   ekonom.- hosp. zamestnanec        1

                                   vedúca ŠJ                                         1

                                   kuchárka                                           1 

                                   S p o l u                                             6                                                 

Pedagogickí zamestnanci:  

                                     I. stupeň                                          5

                                     II. stupeň                                          9

                                     vychovávateľka ŠKD                     1

                                     vyučujúci farári                                2

                                     asistenti učiteľa                              3

                                     S p o l u                                         20

 

line

 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk