novostavbe sa všetci tešíme

 

Školský klub detí

 

 Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť       

 

Činnosť ŠKD - základný útvar

    Prevádzka školského klubu detí je určená v čase od ukončenia vyučovania podľa rozvrhu tried do 16,30 hod. každý deň. Činnosť detí je organizovaná v priestoroch triedy a na školskom dvore. Počas celého školského roka postupujeme podľa vypracovaného ročného plánu, ktorý nadväzuje na výchovné pôsobenie v škole a v rodine. Vo svojej práci venujeme zvýšenú pozornosť žiakom z málo podnetného prostredia a slabo prospievajúcim žiakom.

   Denne zabezpečujeme aktívny oddych, rekreačnú činnosť a organizujeme výchovno – vzdelávacie aktivity prostredníctvom záujmovej, kolektívnej a individuálnej činnosti. V rámci týchto činností nacvičujeme kultúrny program – ľudové tance na rôzne podujatia v obci. K najobľúbenejším aktivitám u žiakov patrí pracovno – technická činnosť, kde zhotovujeme rôzne predmety a darčeky podľa ročného obdobia.

   Naše činnosti organizujeme tak, aby pobyt detí v školskom klube nebol jednotvárny ale zaujímavý.

príprava valentínských srdiečok v ŠKD

 

 Záujmové oddelenie ŠKD

  Školský klub detí organizuje činnosť pre žiakov II. stupňa. Je spoplatnený, žiaci platia 50 Sk na mesiac a môžu sa zúčastniť ktorejkoľvek aktivity. Činnosť prebieha každý deň :

Pondelok   :  Netradičné športy

                    / pre chlapcov 8. a 9. ročníka /

 Utorok      : Netradičné športy

                   / pre dievčatá 8. a 9. ročníka /

 Streda      :  Netradičné športy

                   / chlapci 5. , 6. a 7. ročníka /

                  Práca na počítači – Internet café

Štvrtok    :  Loptoši

                  / pre dievčatá 5. , 6. a 7. ročníka /

Piatok    :   Ping – pong

                  Streethockey – tréning

 

    Zameriavame sa predovšetkým na športové aktivity. Klub funguje od 13,00 – 15,00 hod. a v stredu až do 17,00 hod. . Žiaci v klube majú možnosť počas leta využiť aj tenisové kurty a v zime ľad na korčuľovanie.

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk