novostavbe sa všetci tešíme

Organizácia školy     Prehľad o počte žiakov našej školy dochádzajúcich z obcí: 2006/2007

 

Žiakov

Rómov

Nové Hony

Ožďany

Hrnč. Zalužany a

Sušany

Babin Most

Šávoľ

Mlynárka

Hrnč.

Ves

I. st.

     56          20           2          47             4          2           1  

II. st.

    134          22           3          73          56         1          1

Spolu

    190          42             5         120          60         2        1         1         1

Počet tried :  10   / v tom jedna špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihom /

 Priemer žiaka na triedu :        19

Počet oddelení ŠKD :                        3

Počet žiakov v ŠKD :            78

Priemer žiakov na oddelenie :26                              

 

Personálne obsadenie školy

Zamestnanci  školy spolu :         29

Z toho pedagogickí zamestnanci:

učitelia :                                  16  ( v tom dvaja externí farári)

vychovávateľky :                      2

asistentky učiteľa :                  4

Prevádzkoví zamestnanci :     4 + 3 ŠJ

Organizačná schéma - tkz. pavúk znázorňuje kompetencie a zodpovednosť zamestnancov školy

 

 line

 

©"Aktualizované" dňa 07. 01. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk