novostavbe sa všetci tešíme

 

Organizácia výchovno - vzdelávacej činnosti

 

 Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť       

 

      

Režim práce a odpočinku

 

prí-

chod do  školy

zač. vyuč.

1. hod.

pres-távka

2. hod.

pres –

távka

3. hod.

pres – távka

4. hod.

pres - távka

5. hod.

pres - távka

6. hod.

obed. pres-távka

6.45-7.30

7.30

7.30-8.15

10 min

8.25-9.10

20 min

9.30

10.15

5 min

10.20

11.05

10 min

11.15

12.00

5 min

12.05 12.50

12.50 13.30

 

 

                                                      Popoludňajšie aktivity

13.30 – 15.00 s prestávkou po 1. hodine – 10 min

1. stupeň ŠKD do 16. 00 hod.

 

 

            Žiaci 1. stupňa majú obedňajšiu prestávku od 11. 30  do 12. 30 hod. Počas prestávok sa žiaci voľne pohybujú na chodbách, v bufete alebo na školskom dvore (hry, oddych na lavičkách). Cez veľkú prestávku púšťame v školskom rozhlase relaxačnú hudbu.

            V ZŠ nie je smennosť.

            V ZŠ je zriadená špeciálna počítačová učebňa. V učebni je 16 počítačov umiestnených na špeciálnych stoloch podľa normy a žiaci sedia na otáčavých polohovateľných stoličkách. Učebňu sme stolmi a stoličkami dovybavovali pred 1. 9. 2005. Okná učebne sú zabezpečené mrežami a žalúziami na zmiernenie slnečného svetla. V učebni sa nachádza aj ďalšia prislúchajúca technika k počítačom, ako sú kopírky, tlačiarne, skener, dataprojektor, video, televízor, hi-fi veža so zosiľovačom a reproduktormi.

 

 

Rozvrh hodín

 

            Pri zostavovaní rozvrhu hodín pre dni a týždeň dodržiavame rozloženie hodín tak, aby sme prihliadali na fyziologickú krivku výkonnosti žiaka v dni a v týždni.

 

  I. trieda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

súčet kódov  

      f                %

Po

SJL 5

M 5

SJL 5

Prv  5

 

 

20

24,1

U

SJL 5

Tv1

M 5   

Hv  1

 

 

12

14,5

S

SJL 5

Tv1

SJL  5

Prv  5

 

 

16

19,3

Š

SJL 5

M 5

SJL 5

Vv  1

 

Vv  1

17

20,5

Pi

SJL 5

Tv  1

5

SJL 5

 

Nvk 3

18

21,6

Spolu

 

 

 

 

 

 

83

100

                                                                                                                        

 II. trieda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

súčet kódov  

      f                %

Po

SJL 5

M 5

Tv1

Prv  5

 

 

16

18,2

U

SJL 5

M 5

Hv  1  

SJL 5

 

 

16

18,2

S

SJL 5

M 5

SJL  5

Vv  1

 Vv  1

 

17

19,3

Š

SJL 5

M 5

SJL 5

Prv  5

 Tv  1

 

21

23,9

Pi

SJL 5

5

SJL 5

 Tv  1

 Ev3

Nvk 3

18

20,4

Spolu

 

 

 

 

 

 

88

100

 

 III. tr.

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

 SJL 5

M 5

 Vl 4

SJL 5

P 4

 Aj 5

 

28

25,0

U

SJL 5

M 5

SJL 5

Pv 2

Tv 1

  Nvk 3

 

18

16,1

S

M 5

SJL 5

P 4

Vv 2

Vv 2

  Aj 5

 

23

20,5

Š

M 5

SJL 5

Hv  1

SJL 5

Aj 5

 

 Nve 3

24

21,4

Pi

SJL 5

M 5

SJL 5

Tv 1

 Ev3

 

 

19

16,9

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

112

100

 

IV. trieda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

SJL 5

    M 5

Vl 4

SJL 5

P 4

  Nvk 3

 

26

22,8

U

SJL 5

M 5

SJL 5

Pv 2

Tv 1

Aj 5

 

23

20,2

S

M 5

SJL 5

P 4

Vv 2

Vv 2

 Vl 4

 

22

19,3

Š

M 5

SJL 5

Hv 1

SJL 5

Aj 5

 

 Nve 3

24

21,1

Pi

SJL 5

M 5

  SJL 5   Tv 1

Ev3

 

 

19

16,6

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

114

100

 

V.A trieda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

M 5

Aj 5

SJL 5

Hv 1

Tchv2

 

 

18

16,7

U

D 4

M 5

Aj 5

SJL 5

Pr 4

 Tv/Tv 1

 

24

22,2

S

M 5

Aj 5

SJL 5

Z 4

    Ev3  

 

22

20,4

Š

SJL 5

Aj 5

M 5

Vv 2

Vv 2

Nve 3

 

22

20,4

Pi

Z 4

SJL 5

M 5

Pr 4

 Tv/Tv 1

Nvk 3

 

22

20,4

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

108

100

 

V.B trieda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

Aj 5

SJL 5

M 5

Pr 4

D 4

Tchv 2

 

25

23,1

U

Aj 5

SJL 5

M 5

Vv 2

Vv 2

Tv/Tv 1 

 

20

18,5

S

SJL 5

M 5

Z 4

Hv 1

    Ev3  

 

18

16,7

Š

Aj 5

M 5/I

SJL 5

Pr 4

 

Nve 3

 

22

20,4

Pi

Aj 5

M 5

Z 4

SJL 5

 Tv/Tv 1 

 Nvk 3

 

23

21,3

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

108

100

 

VI. trieda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

M 5

Tv/Tv 1

Aj/Aj 5

F 5

SJL 5

 

 

21

18,8

U

M 5

SJL 5

D 4

Z 4

Hv 1

Pr 4

 

23

20,5

S

M 5

SJL 5

Ov 3

Aj/Aj 5

F 5

 

 

23

20,5

Š

SJL 5

M 5/I

Z 4

Tv/Tv 1

Pr 4

Ev/Nvk 3

 Nve

22

19,6

Pi

SJL 5

M 5

Aj/Aj 5

Vv 2

Tchv 2

D 4

 

23

20,5

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

112

100

 

VII. trieda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

Pr 4

F 5

M 5

Tv1/Ajd5

Tv1/Ajch5

SJL 5

 

25

21,9

U

Inf/Prf 4

Z 4

   M 5

D 4

SJL 5/I

Ov 3

 

23

20,2

S

Pr 4

M 5

Tv1/Ajch5

SJL 5

Tv1/Ajch5

D 4

 

24

21,1

Š

Z 4

M 5/I

SJL 5

F 5

Ajd5

Ev/Nvk 3

 Nve

27

23,7

Pi

M 5

SJL 5

Hv 1/I

Vv 2

Tchv 2

 

 

15

13,2

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

114

100

ch ... chlapci      d ... dievčatá

VIII. trieda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

M/SJL 5

Tv/Tv 1

Z 4

M/SJL 5

F 5

Hv 1

Ajch 5 

24

21,1

U

M 5

Ch 4

SJL 5

F 5

Ajch 5 

Ajd 5 

 

24

17,5

S

D 4

Ov 3

Pr 4

Vv 2

Tchv 2

Ajd 5 

 Ev3

23

21,1

Š

Ch 4

SJL 5

M 5

Tv/Tv 1

Inf/Prf 4

Ajd 5 

Nvk 3 

27

21,9

Pi

Z 4

M 5

SJL 5

Ajch 5 

    D 4    Pr 4

 

27

18,4

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

125

100

 

 IX. trieda

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

 

Ajch 5

SJL 5/I

Ov 3

M 5

Pr 4

 

26

19

U

SJL 5

M 5

Tv1/Ajd5

Tv1/Ajch5

F 5

D 4 

 

25

18,1

S

M 5

Hv 1

SJL 5

Vv 2

Tchv 2

Ch 4

  Ev3

22

21,5

Š

M 5

Tv1/Ajch5

Tv1/Ajd5

SJL 5

D 4

F 5 

Nvk 3

28

21,5

Pi

I/Prch 4

Ch 4

M 5/I

SJL 5

Ajd5

 

23

19,9

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

124

100

 

 VI.B, VII.B, VIII.B

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

súčet kódov  

      f                %

Po

Z 4

M 5

SJL 5

F/Vl/Pr 3

Hv 1

Tv1

 

19

20,2

U

Ov 3

M 5

SJL 5

Pv 2

Pv 2

D 4

 

21

24,5

S

M 5

SJL 5

F/Vl/Pr 3

Vv 2

Vv 2

Tv1

 

18

21,3

Š

M 5

SJL 5

SJL 5

Pv 2

Pv 2

Pv 2

 

21

18

Pi

M 5

Tv1

F/Vl/Pr 3

SJL 5

 

 

 

14

16

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

93

100

 

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 03. 01. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk