nový učiteľský zbor

 

Zoznam učiteľov a zamestnancov

Vedenie školy:  Riaditeľka školy:         Mgr. Želmíra VARGICOVÁ

                                   Zástupkyňa školy:       Mgr. Elena SÉLEŠOVÁ

                                   Výchov.  poradkyňa:  Mgr. Judita HERCEGOVÁ

Triedni učitelia:

1. ročník :                                    Mgr. Iveta Sojková

2. ročník :                                    Mgr. Alica Kubelková

3. a 4. ročník :                             Mgr. Monika Kubelková

V. A :                                            Mgr. Natália Nôtová

V. B :                                             Mgr. Katarína Kiráľová

6. ročník :                                      Mgr. Henrieta Boršošová

7. ročník :                                      Mgr. Vlasta Šinglárová

8. ročník :                                       Mgr. Judita Hercegová

9. ročník :                                       Mgr. Soňa Kováčová

VI.B, VII.B a VIII.B :                        Mgr. Viera Kišpatková

 

Netriedni učitelia

 Mgr. Marek Valkučák

Mgr. Marcela Batópálová 

Asistenti učiteľa: 

Mgr. Alica Hrušková

Mgr. Ema Juhaszová

Mgr. Estera Szaboová

Tunde Kureková

 

Vychovávateľky ŠKD

 Csilla Horváthová

Mgr. Ema Juhászová

 

Externí učitelia

 Mgr. Viktória Lisáková

IC.Lic.Peter Manduch         

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Martina Földiová                                            ekonómka školy

Ladislav Dóša                                                školník

Ľubica Pýchová                                             upratovačka

Marta Mészárošová                                       upratovačka

Anna Malatincová                                           upratovačka ½ úväzok

 
Školská jedáleň

 Erika Mátéová                                               vedúca ŠJ

Zuzana Dóšová                                              kuchárka

Anna Malatincová                                           kuchárka ½ úväzok

 

Neplatené voľno

 Mgr. Miloslav Valko                 učiteľ

Mgr. Milada Valková                učiteľka

 

 line

  ©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk