novostavbe sa všetci tešíme

 

Comenius - 2.rok

V školskom roku 2006/2007 pokračujeme v práci na projekte Zvyky, tradície a kultúra nášho regiónu. Žiadosť o predĺženie projektu bola schválená národnými kanceláriami všetkých partnerských krajín, a tak pracujeme ďalej v pôvodnom zložení.

Prvou aktivitou v tomto roku bolo projektové stretnutie v partnerskej škole v Lotyšsku. Uskutočnilo sa koncom septembra 2006 a zúčastnili sa ho riaditeľka školy Mgr. Ž. Vargicová a koordinátorka projektu Mgr. J. Hercegová. Cieľom tohto stretnutia bolo okrem spoznávania kultúry, histórie a tradícií hostiteľskej krajiny aj hodnotenie doterajšej práce na projekte a upresnenie plánu činností na tento školský rok. V priebehu niekoľkých dní strávených v Lotyšsku sme absolvovali naozaj bohatý program - návštevu múzea typickej lotyšskej dediny, múzea "chleba", exkurzie v rôznych typoch škôl, prehliadku niekoľkých kostolov a chrámov a množstvo iných zaujímavých aktivít. V priebehu pracovných stretnutí sme vyhodnotili "Súťaž o najlepšiu interpretáciu legendy partnerskej krajiny". Táto aktivita začala ešte v minulom roku, keď žiaci každej školy mali za úlohu spracovať jednu miestnu legendu vo forme obrázkov a tie sa rozposlali do každej školy. Druhou úlohou partnerov bolo podľa obrázkov interpretovať legendy ostatných krajín. V Lotyšsku sa všetky tieto interpretácie vyhodnotili a víťazi boli odmenení. Naša škola získala tri ceny za najlepšiu interpretáciu. Posledný večer nám žiaci a učitelia hostiteľskej krajiny pripravili ukážky ľudových piesní a tancov, z ktorých niektoré sme sa mohli aj naučiť. Po skončení stretnutia sme sa zastavili na dva dni v hlavnom meste Riga. Mali sme možnosť prechádzať sa historickým centrom tohto mesta, zažili sme atmosféru osláv ukončenia zberu úrody a pouličných trhov.

Momentálne pracujeme na kuchárskej knihe - spracovali sme recepty troch typických jedál v angličtine a rozposlali partnerom. Našou úlohou bude vybrať si jeden recept z každej krajiny a pokúsiť sa ho uvariť. Túto aktivitu znova nafotíme a pripravíme prezentáciu o tom, ako sa nám to vydarilo.

Ďalšími úlohami, na ktorých priebežne pracujeme sú nacvičenie talianskej ľudovej piesne a lotyšského ľudového tanca, ktoré potom nafilmujeme a predstavíme na nasledujúcom projektovom stretnutí v Španielsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 19. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk