novostavbe sa všetci tešíme

 

Organizácia školského roka

 

 Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť       

 

 

ČASOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

 

Vyučovanie

            V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 122/1992 Zb. o organizácii školského roka v základných  stredných školách sa určuje obdobie vyučovania a školských prázdnin nasledovne :

Prvý polrok a začína 1. septembra. 2006, vyučovanie sa začína  4. septembra 2006 (pondelok) a končí 31. januára 2007 (streda).

Druhý polrok sa začína 1. februára 2007 , vyučovanie sa začína 2. februára 2007 (piatok) a končí sa 29. júna 2007 (piatok).               

 

Organizácia prázdnin

 

Názov

Začiatok

Koniec

Vyučovanie začne

Jesenné

02. 11. 2006

03. 11. 2006

06. 11. 2006

Zimné

25. 12. 2006

02. 01. 2007

03. 01. 2007

Polročné

02. 02. 2007

02. 02. 2007

05. 02. 2007

Jarné

26. 02. 2007

02. 03. 2007

05. 03. 2007

Veľkonočné

05. 04. 2007

10. 04. 2007

11. 04. 2007

Letné

01. 07. 2007

31. 08. 2007

 

 

Zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy sa koná v priebehu mesiaca február 2007 v priestoroch základnej školy.

 

Vyučovacie hodiny

 

vyuč. hod.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

začiatok

7. 30

8. 25

9. 30

10. 20

11. 15

12. 05

13. 00

14. 00

koniec

8. 15

9. 10

10. 15

11. 05

12. 00

12. 50

13. 45

14. 45

 

Vzdelávací štandard učiva OCHRANA ČLOVEKA A PRÍRODY

 

Názov

mesiac

miesto

zodpovední

Jesenné

September

Areál ZŠ a okolie

Mgr. A. Kubelková I. st.

Mgr. Šinglárová II. st.

letné

Jún

Areál ZŠ a okolie

Futbal. ihrisko alebo okolie školy

Mgr. Šinglárová II. st.

Mgr. A. Kubelková I. st.

 

            V tomto školskom roku sa nebude organizovať lyžiarsky ani plavecký výcvik, pretože chodíme každý druhý rok spolu po dve triedy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 10. 11. 2006
Vargicová, vzelka@pobox.sk