novostavbe sa všetci tešíme

Organizácia školy 2007/2008     Prehľad o počte žiakov našej školy v školskom roku 2007/2008

Počet tried :                            11

Počet žiakov I. stupeň :          48

                     II. stupeň :         110

                    šp. triedy :          16       

                    spolu :                 174

 

Priemer žiaka na triedu :        15,8

Počet oddelení ŠKD :                        2

Počet žiakov v ŠKD :            37

Priemer žiakov na oddelenie : 18,5                          

 

Personálne obsadenie školy

 Zamestnanci  školy spolu :     27

Z toho ped. zamestnancii

učitelia :                                  15

vychovávateľky :                     2

asistentky učiteľa :                   3

Prevádzkoví pracovníci :          4 + 3 ŠJ

 Organizačná schéma - tkz. pavúk znázorňuje kompetencie a zodpovednosť zamestnancov školy

 

 line

 

©"Aktualizované" dňa 02. 11. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk