novostavbe sa všetci tešíme

 

Školský klub detí 2007/2008

 

 Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť       

 

Činnosť ŠKD

    Prevádzka školského klubu detí je určená v čase od ukončenia vyučovania podľa rozvrhu tried do 16,30 hod. každý deň. Činnosť detí je organizovaná v priestoroch triedy a na školskom dvore. Počas celého školského roka postupujeme podľa vypracovaného ročného plánu, ktorý nadväzuje na výchovné pôsobenie v škole a v rodine. Vo svojej práci venujeme zvýšenú pozornosť žiakom z málo podnetného prostredia a slabo prospievajúcim žiakom.

   Denne zabezpečujeme aktívny oddych, rekreačnú činnosť a organizujeme výchovno – vzdelávacie aktivity prostredníctvom záujmovej, kolektívnej a individuálnej činnosti. V rámci týchto činností nacvičujeme kultúrny program – ľudové tance na rôzne podujatia v obci. K najobľúbenejším aktivitám u žiakov patrí pracovno – technická činnosť, kde zhotovujeme rôzne predmety a darčeky podľa ročného obdobia.

   Naše činnosti organizujeme tak, aby pobyt detí v školskom klube nebol jednotvárny ale zaujímavý.

     Poplatok za pobyt v  ŠKD je daný zákonom od 50 SK do 35O Sk, v našej ZŠ sa platí 50 Sk, od platby sú oslobodené deti z rodín v hmotnej núdzi.

 

 

 

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 31. 10. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk