novostavbe sa všetci tešíme

 

Organizácia výchovno - vzdelávacej činnosti 2007/2008

 

Zriaďovateľ / Vedenie / Organizácia školského roka / Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti / Školská jedáleň / Školský klub detí /Záujmová činnosť       

Režim práce a odpočinku

 

prí-

chod do  školy

zač. vyuč.

1. hod.

pres-távka

2. hod.

pres –

távka

3. hod.

pres – távka

4. hod.

pres - távka

5. hod.

pres - távka

6. hod.

obed. pres-távka

6.45-7.30

7.30

7.30-8.15

10 min

8.25-9.10

15 min

9.25

10.10

10 min

10.20

11.05

10 min

11.15

12.00

10 min

12.10 12.55

12.55 13.30

 

 

                                                      Popoludňajšie aktivity

13.30 – 15.00 s prestávkou po 1. hodine – 10 min

1. stupeň ŠKD  od 11.00 do 16. 30 hod.

 

 

            Žiaci 1. stupňa majú obedňajšiu prestávku od 11. 30  do 12. 30 hod. Počas prestávok sa žiaci voľne pohybujú na chodbách, v bufete alebo na školskom dvore (hry, oddych na lavičkách). Cez veľkú prestávku púšťame v školskom rozhlase relaxačnú hudbu.

            V ZŠ nie je zmennosť.

            V ZŠ je zriadená špeciálna počítačová učebňa. V učebni je 16 počítačov umiestnených na špeciálnych stoloch podľa normy a žiaci sedia na otáčavých polohovateľných stoličkách. Učebňu sme stolmi a stoličkami dovybavovali pred 1. 9. 2005. Okná učebne sú zabezpečené mrežami a žalúziami na zmiernenie slnečného svetla. V učebni sa nachádza aj ďalšia prislúchajúca technika k počítačom, ako sú kopírky, tlačiarne, skener, dataprojektor, video, televízor, hi-fi veža so zosiľovačom a reproduktormi.

Ďalej sú v ZŠ zriadené a využívané odborné učebne na vyučovanie prírodovedných predmetov- fyzika, chémia a prírodopis, ďalej učebňa cudzích jazykov s bezdrôtovými slúchadlami   a školská knižnica. Všetky učebne sú nové a vybavené špičkovou technikou vrátane  interaktívnej tabule vhodnej na vyučovanie v ZŠ.

           Rozvrh hodín

  Pri zostavovaní rozvrhu hodín pre dni a týždeň dodržiavame rozloženie hodín tak, aby sme prihliadali na fyziologickú krivku výkonnosti žiaka v dni a v týždni.

 

 

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 18. 12. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk