Nový učiteľský zbor školský rok 2007/2008

 

Zoznam učiteľov a zamestnancov 2007/2008

Vedenie školy:  Riaditeľka školy:         Mgr. Želmíra VARGICOVÁ

                                   Zástupkyňa školy:       Mgr. Elena SÉLEŠOVÁ

                                   Výchov.  poradkyňa:  Mgr. Judita HERCEGOVÁ

                                   Ekonómka  školy: Bc. Martina Foldiová

Triedni učitelia:

1. a 4. ročník:                               Mgr.Monika Kubelková

2. ročník :                                     Mgr. Iveta Sojková

3. ročník :                                     Mgr. Alica Kubelková

5. ročník :                                     Mgr. Milada Valková

VI. A. :                                          Mgr. Katarína Kiráľová

VI. B :                                           Mgr. Natália Nôtová

7. ročník :                                     Mgr. Henrieta Bálintová

8. ročník :                                     Mgr. Marek Valkučák

9. ročník :                                     Mgr. Judita Hercegová

Špeciálne triedy:

VII.B:                                            Mgr. Martina Školníková

 VIII.B a IX.:                                  Mgr. Viera Kišpatková

Netriedni učitelia

Mgr. Vlasta Šinglárová

Mgr. Soňa Kováčová

Asistenti učiteľa: 

Mgr. Alica Hrušková

Mgr. Estera Szaboová

Tunde Kureková

 

Vychovávateľky ŠKD

 Csilla Horváthová

Ľubica Markotánová

 

Externí učitelia

IC.Lic.Peter Manduch         

Vedúci krúžkov - práca na dohodu

Mgr. Zoltán Pecsok

Mgr. Dušan Sýkora

Ivana Chromková

Prevádzkoví zamestnanci:

Martina Földiová                                            ekonómka školy

Ladislav Dóša                                                školník

Ľubica Pýchová                                             upratovačka

Marta Mészárošová                                       upratovačka

Anna Malatincová                                           upratovačka ½ úväzok

 
Školská jedáleň

 Erika Mátéová                                               vedúca ŠJ

Zuzana Dóšová                                              kuchárka

Anna Malatincová                                           kuchárka ½ úväzok

 

 line

  ©"Aktualizované" dňa 31. 10. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk