novostavbe sa všetci tešíme

2007/2008

Comenius - 3.rok

V školskom roku 2007/2008 pokračujeme v práci na projekte Zvyky, tradície a kultúra nášho regiónu. Žiadosť o predĺženie projektu bola schválená národnými kanceláriami všetkých partnerských krajín, a tak pracujeme ďalej v pôvodnom zložení.

     Začali sme tretí a zároveň posledný rok projektu, ktorý sa už zrástol s našimi každodennými školskými činnosťami a stal sa prirodzenou súčasťou vyučovania. Hneď na začiatok školského roka sme sa museli zhostiť neľahkej, ale predsa príjemnej úlohy. Bol rad na nás, aby sme usporiadali projektové stretnutie pre partnerské školy. Hneď od prvých dní školského vyučovania touto úlohou žili všetci – vedenie školy, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a najmä žiaci, veď ich čakala veľká zodpovednosť – prijať do svojich rodín žiakov z partnerských škôl.

Termín 15. – 19. október sa závratne blížil, a tak škola začala pracovať na plné obrátky. Každému sa ušla nejaká úloha – výzdoba školy, nácvik programu na Akadémiu, príprava pozvánok, pohostenie, sprevádzanie zahraničnej delegácie, organizácia športového popoludnia... Veľmi nám pomohli rodičia našich žiakov – konkrétne 27 rodín – ktorí ochotne ponúkli, že počas projektového stretnutia si „adoptujú“ zahraničných žiakov.

     Jednotlivé delegácie začali prichádzať už 14. októbra na letiská do Bratislavy a Budapešti. Odtiaľ sa dopravili do Rimavskej Soboty, kde sa dospelí členovia delegácií ubytovali v hoteli a deti si prišli vyzdvihnúť „adoptívne“ rodiny priamo na autobusovú stanicu. Samozrejme, prvé stretnutia boli rozpačité a nesmelé, ale počas týždňa sa vzťahy upevnili a vytvorili sa nové pekné priateľstvá. Dokonca niektorí aj slzili, keď nastal čas rozlúčky, akoby sa lúčili s členom rodiny.

     Program stretnutia bol ozaj pestrý, pretože sme sa snažili v krátkom čase jedného týždňa ukázať čo najviac z krás okolia a celého Slovenska. Hneď v prvý deň nás prijal primátor Rimavskej Soboty MUDr. Štefan Cifruš v obradnej sieni Mestského úradu. Veľmi milo privítal našu delegáciu a poprial nám ďalšie spoločné úspechy a zahraničným hosťom príjemný pobyt. Aj ďalšiu časť dňa sme strávili v Rimavskej Sobote – v sprievode sprievodkyne z TIC sme prešli historickým jadrom a poobede sme navštívili Gemersko-Malohontské múzeum.

     Na druhý deň sme naplánovali celodenný výlet do Banskej Štiavnice. Sprevádzaní turistickými sprievodcami sme absolvovali peknú prechádzku historickým centrom tohto krásneho mestečka. V slnečnom počasí všetci so zaujatím počúvali zaujímavosti z jeho dávnej aj nedávnej minulosti. Popoludní sme podnikli výpravu do hlbín zeme – navštívili sme Banské múzeum v Banskej Štiavnici. Zostúpili sme do neznáma v plnej paráde – vybavili nás helmami, plášťami a lampášikmi, aby sme mali pocit, že je to naozaj. Prechádzali sme štôlňami, ktoré pred mnohými rokmi vlastnoručne vykopali tunajší baníci. Mali sme možnosť vidieť nástroje, akými pracovali a tiež také, ktoré sa dajú považovať už za moderné. Toto fáranie bolo zaujímavým zážitkom nielen pre zahraničných hostí, ale aj pre nás domácich, ktorí niečo takéto predtým ešte neabsolvovali.

     Streda patrila výsostne Ožďanom. Ukázali sme našim partnerom školu, mali možnosť nazrieť na vyučovacie hodiny a tiež sme mali pracovné stretnutie. Na ňom sme hodnotili prácu na projekte za minulý školský rok a upresnili sme plán práce na tento rok. Zároveň sme si určili aj presný termín záverečného projektového stretnutia, ktoré sa uskutoční v termíne od 27. mája do 1. júna 2008 v krajine koordinátora projektu, Poľsku. Poobede nás veľmi srdečne prijal starosta obce Ožďany, Ján Ďurčák na obecnom úrade. Nasledovala návšteva susedných Hrnčiarskych Zalužian, kde nám pani Bakšová ukázala ručnú výrobu keramiky typickej pre tento región. Na záver dňa nám ostala slávnostná udalosť – Akadémia. Uskutočnila sa v Kultúrnom dome v Ožďanoch. V rámci nej žiaci našej školy predviedli bohatý a rôznorodý program – ľudové tance, piesne a hry, moderné a spoločenské tance, spev, scénické tance. Zapojili sa aj žiaci partnerskej školy zo Sasso di Castalda v Taliansku, ktorí predviedli, ako sa naučili tancovať čardáš. Práca a úsilie našich učiteľov i žiakov boli korunované veľkým úspechom a zožali dunivý potlesk. Za odmenu bola pre deti pripravená diskotéka a pre všetkých večera a pohostenie, na ktoré nás pozval starosta obce.

     Ďalší deň sme sa znova vybrali na cesty – kaštieľ v Betliari, hrad Krásna Hôrka a jaskyňa Domica – toto všetko sa nám podarilo navštíviť a ukázať, že aj takáto malá krajina má čo ponúknuť zahraničným návštevníkom. Hádam najväčší úspech zožala návšteva jaskyne. Nikto z partnerov niečo podobné predtým ešte nevidel a tak jednotlivými sieňami s úžasnou kvapľovou výzdobou prechádzali  doslova s otvorenými ústami a hodinová prehliadka sa zdala byť ako 5 minút. V poslednej miestnosti, v tzv. Koncertnej sieni, sme dali krásnu bodku za celým výletom – každá delegácia zaspievala niečo vo svojom jazyku.

     Posledný deň návštevy bol o niečo voľnejší ako tie predchádzajúce – strávili sme ho v Lučenci. Hneď ráno sme navštívili Pedagogickú a sociálnu akadémiu a po návšteve mali všetci trocha voľného času na prechádzku a nákupy v meste. Po návrate nás v škole čakala večera – guláš a naše tradičné halušky. Taniere sa vyprázdnili ako mávnutím čarovného prútika a kuchári zožali potlesk. Ostalo už iba vybaviť posledné formality a stretnutie sa pomaly, ale iste končilo. V sobotu nadránom nastal čas lúčenia a odchodu. Hostia odchádzali plní zážitkov a dojmov, najmä deti si pobyt pochvaľovali a v nejednom oku sa zaleskli aj slzy. Bol to týždeň pre všetkých namáhavý, ale môžeme skonštatovať „Stálo to za to!“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 07. 11. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk