2008/2009

Kde sa nachádzame, kde nás nájdete?

Zameranie školy / Varianty učebných plánov / Kde sa nachádzame, kontakt

 

    

farby jesene obce

 

     Budova Základnej školy v Ožďanoch sa nachádza v strede obce pri ceste cez obec, na ktorú sa dostanete, ak odbočíte z obchvatu do Oždian.  Pred katolíckym kostolom odbočíte doprava, hlavná budova je na konci školského dvora, z cesty ju vidie, je za ihriskom.

Pri cestovaní autobusom z Lučenca sa vrátite spä pod katolícky kostol. Pri cestovaní autobusom z Rimavskej Soboty sa vrátite tiež spä, ale pred odbočkou do Poltára prejdete na druhú stranu.

Kontakt
 

Základná škola

Adresa:
   Hlavná 66

  980 11 Ožďany

 Tel: +421 475694163 - riaditežňa,
 Fax: +421 475694580,aj  tel. pani zástupkyňa riad. školy
 IČO: 37888501
 DIČ: 2021670464

 Darovací účet:
 Škola: 6012792OO6/5600
 Darovanie 2% z daní: cez ZŠ, škola Vám dá potrebné tlačivá

 MAPA
 

 Školská jedáleň:

 Vedúca: Marieta Cibužová
 Tel.: +421 475694581
 

line 

Š"Aktualizované" dňa 01. 11. 2008
Vargicová, vzelka@orangemail.sk