Nový učiteľský zbor školský rok 2007/2008

 

Zoznam učiteľov a zamestnancov 2008/2009

Vedenie školy:  Riaditeľka školy:         Mgr. Želmíra VARGICOVÁ

                                   Zástupkyňa školy:       Mgr. Elena SÉLEŠOVÁ

                                   Výchov.  poradkyňa:  Mgr. Judita HERCEGOVÁ

                                   Ekonómka  školy: Bc. Martina Foldiová

Triedni učitelia

 I.                                                                    Mgr. Alica Kubelková

II. a III. trieda                                                           Mgr. Iveta Sojková

IV. trieda :                                                     Mgr. Monika Kubelková

V. trieda :                                                      Mgr. Judita Hercegová

VI. trieda:                                                      Mgr. Milada Valková

VII. A :                                                          Mgr. Natália Nôtová

VII. B :                                                          Mgr. Katarína Kiráľová

VIII. trieda :                                                  Mgr. Marta Kudláková

IX. trieda :                                                     Mgr. Marek Valkučák

II. b, III. B, IV. B, VIII. C                           Mgr. Martina Školníková

VII. C, VIII. B, IX. B                                              Mgr. Viera Kišpatková

 

 

Netriedni učitelia

 Mgr. Štefánia Bozóová

Mgr. Vlasta Šinglárová

 

Vychovávateľky ŠKD

 Csilla Horváthová

Bc. Ľubica Markotánová                  

 

Externí učitelia

Mgr. Estera Szabóová                        čiastočný úväzok

ICLic.Peter Manduch                        čiastočný úväzok

 

Prevádzkoví pracovníci

 

Bc. Martina Földiová                                    ekonómka školy

Ladislav Dóša                                                školník

Ľubica Pýchová                                             upratovačka

Marta Mészárošová                                       upratovačka

 

Školská jedáleň

 

Marieta Cibuľová                                          vedúca ŠJ -pol úv-

Zuzana Dóšová                                              kuchárka

Anna Malatincová                                         kuchárka

 

Asistenti učiteľa

 

Mgr. Alica Hrušková                                      celý úväzok

Mgr. Estera Szabóová                                  čiastočný úväzok

Bc. Tünde Kureková                                      celý úväzok

Mgr. Vlasta Šinglárová                                  0,5 úväzok

 

 

Vedúci krúžkov - práca na dohodu

Mgr. Dušan Sýkora

Ivana Chromková

Prevádzkoví zamestnanci:

Martina Földiová                                            ekonómka školy

Ladislav Dóša                                                školník

Ľubica Pýchová                                             upratovačka

Marta Mészárošová                                       upratovačka

 

 
Školská jedáleň

 Marieta Cibuľová                                     vedúca ŠJ

Zuzana Dóšová                                           kuchárka

Anna Malatincová                                        kuchárka

 

 line

  ©"Aktualizované" dňa 01. 11. 2008
Vargicová, vzelka@orangemail.sk