novostavbe sa všetci tešíme

Organizácia školy 2008/2009     Prehľad o počte žiakov našej školy v školskom roku 2008/2009

Počet tried :                            12

Počet žiakov I. stupeň :          52

                     II. stupeň :           99- v tom športová trieda 15ž.

                    šp. triedy :          17       

                    spolu :                 168

 Priemer žiaka na triedu :        15,2

Počet oddelení ŠKD :              2

Počet žiakov v ŠKD :              41

Priemer žiakov na oddelenie : 20,5

 

Personálne obsadenie školy

 Zamestnanci  školy spolu :     28

Z toho ped. zamestnancii

učitelia :                                  16

vychovávateľky :                     2

asistentky učiteľa :                   3

Prevádzkoví pracovníci :          4 + 3 ŠJ

 

Organizačná schéma - tkz. pavúk znázorňuje kompetencie a zodpovednosť zamestnancov školy

 

 line

 

©"Aktualizované" dňa 12. 11. 2008
Vargicová, vzelka@orangemail.sk