novostavbe sa všetci tešíme

 

Úspechy našich žiakov  a našej školy 2007/2008

 

Školské súťaže - dopĺňame počas školského roka

Názov súťaže Roč Školské kolo Okresné kolo umie. Krajské kolo umie.
Matem. olympiáda 5. L .Markotán L. Markotán neus    
5. K. Hrušková K. Hrušková neus
5. J. Chovanec
5. A. Molnár
6. S. Šustek S. Šustek neus.
6. Z. Varechová Z. Varechová neus.
7. B. Vrbiňáková B. Vrbiňáková 4.
7. N .Penteková N .Penteková neus.
7. V. Talánová V. Talánová neus.
8. D. Laliová D. Laliová neus.
8. Z. Királová Z. Királová neus.
8. J. Hazucha J. Hazucha neus-
9. V. Krupa V. Krupa neus
9. P. Kureková
Timravina       studnička 6. H. Parobeková H. Parobeková 3.    
  4. K. Veselková K. Veselková účasť    
  3. V. Vrbinaková V. Vrbinaková účasť    
Zlatá krajina 7. B. Vrbiňáková B. Vrbiňáková 2.
vlastná tvorba 5. M. Molnár M. Molnár účasť
Šach 6.B M.Šatara M.Šatara 1.dru postup družst. 7.
9. E. Séleš E. Séleš 1.dru postup družst. 7.
7. T.Kosorín T.Kosorín 1.dru postup družst. 7.
8. I.Hruška I.Hruška 7.dru
9. J.Kosorín J.Kosorín 7.dru
5. L.Markotán L.Markotán 7.dru
6.A Albertová Albertová 1.jed.
Streľba zo vzduch.- družstvo 9. Racz Kamil Racz Kamil 7.
Kristian Illeš Kristian Illeš 7.
8. Jakub Sileský Jakub Sileský 7.
Stolný tenis - družstvo 9. E. Séleš E. Séleš 2.
9. V. Šustek V. Šustek 2.
8. I. Hruška I. Hruška 2.
Stolný tenis - jednotlivci
Streethockey - družstvo 9. E Séleš 1. E Séleš 2.
9. F. Kubelka 1. F. Kubelka 2.
9. V. Šustek 1. V. Šustek 2.
8. R. Bolčo 1. R. Bolčo 2.
8. M. Barto 1. M. Barto 2.
7. P. Lukáč 1. P. Lukáč 2.
7. V. Ďalog 1. V. Ďalog 2.
6.B A. Kubelka 1. A. Kubelka 2.
8. B. Bakša 1. B. Bakša 2.
Pytagoriáda 3. D. Varechová D. Varechová neus.    
3. V. Lupták V. Lupták neus.
3. V. Vrbiňáková V. Vrbiňáková neus.
4. K. Deme K. Deme úspeš
4. K. Veselková K. Veselková neus.
4. M. Foldi M. Foldi neus.
4. V. Juhaszová V. Juhaszová neus.
5. A. Molnár A. Molnár neus.
5. L. Markotán L. Markotán neus.
6. A. Kubelka A. Kubelka neus.
6. S. Šustek S. Šustek neus.
8. M. Václavík M. Václavík neus.
8. J. Hazucha J. Hazucha neus.
8. K. Bakšová K. Bakšová neus.
Matemat. klokan
Európa v škole 7. M. Malatincová a K. Kovalčíková Tradícia hrnčiarstva v H. Zalužanoch postup do celoslov. kola, multimed. práca
Olympiáda v Slovenskom jaz. 9. H.Markotánová H.Markotánová úspeš
Olympiáda v anglickom jazyku
Vesmír očami detí -

výtvarná súťaž

Hviezdoslavov Kubín- próza 6.B H. Parobeková H. Parobeková 2. postup do krajs. kola
6.B V. Slaninová V. Slaninová neus.
2. L. Kováčová L. Kováčová neus.
2. K. Bystriansky K. Bystriansky cena porot.
Biologická olympiáda,zoologia 7. B. Vrbiňáková B. Vrbiňáková 8.
Chemická olympiáda 9. M. Gondová M. Gondová 3. postup do krajského kola úspeš
9. P. Kureková P. Kureková 3. postup do krajského kola úspeš
9. P. Kubelková P.Kubelková 14.
Fyzikálna kat.E olympiáda 9. H. Markotánová H. Markotánová 5.-6.
9. P. Kureková P. Kureková 8.
Fyzikálna kat.F olympiáda 8. J. Hazucha J. Hazucha 2. postup na krajské kolo
8. Z. Királová Z. Királová 7.
Futbal - ml. chlap.
Futbal - st. chlap., malý futbal 8. T. Albert 2.- dr.
9- T. Dóša
9. V. Šustek
9. F. Kubelka
9. E. Séleš
9. K. Rácz
9. V. Krupa
9.B M. Albertus
Futbal - O pohár SPŠ stavebnej v Lučenci 9. F. Kubelka 5.
E. Séleš
V. Šustek
T: Dóša
V. Krúpa
K. Rácz
R. Račák
Š. Václavík
8. T. Albert
Mladí záchranári CO
Cezpoľný beh

 

 

Súťažné hry žiakov

P.č. Názov súťažnej hry Úroveň Roč. Mená žiakov Výsledok
1. Genius Logikus celoslov. 5.- 9.roč. 15 žiakov  
2 Superkvíz T- mobile, vedomostná súťaž celoslov. 5.- 9.roč. celé triedy vecné ceny
3. EnviroOtázniky - korešpododen. olymiáda     cez MŽP SR II.st. B. Vrbiňáková

V. Krupa  

M.Turoňová                    

čestné

uznanie

4. Skúšobný monitor - Komparo celoslovenská 9.r 22 žiakov  
5. Bocian - výtvarná súťaž

 Správa CHKO Cerovská vrchovina

             

literárna súťaž - poézia

ocenenie za pozorovanie boc.

okresné kolo

 

 

okresné kolo

 

6.r

9.B

7.B.

5.r

6:B

Kristína Albertová

Jozefína Grláková

Patrik Olsóczki

Adrián Molnár

H. Parobeková

2.miesto

 

 

3.miesto

 

line 

©"Aktualizované" dňa 18. 04. 2008
Vargicová, vzelka@pobox.sk