novostavbe sa všetci tešíme

Achievments of our school and our pupils 2007/2008

 

School competitions

Name of the competition Form School round County round Place Regional round Place
Math olympics 5. L .Markotán L. Markotán neus
5. K. Hrušková K. Hrušková neus
5. J. Chovanec
5. A. Molnár
6. S. Šustek S. Šustek neus.
6. Z. Varechová Z. Varechová neus.
7. B. Vrbiňáková B. Vrbiňáková 4.
7. N .Penteková N .Penteková neus.
7. V. Talánová V. Talánová neus.
8. D. Laliová D. Laliová neus.
8. Z. Királová Z. Királová neus.
8. J. Hazucha J. Hazucha neus-
9. V. Krupa V. Krupa neus
9. P. Kureková
Timrava´s spring 6. H. Parobeková H. Parobeková 3.    
  4. K. Veselková K. Veselková účasť    
  3. V. Vrbinaková V. Vrbinaková účasť    
Zlatá krajina 7. B. Vrbiňáková B. Vrbiňáková 2.  
vlastná tvorba 5. M. Molnár M. Molnár účasť  
Chess 6.B M.Šatara M.Šatara 1.team proceeding team 7.
9. E. Séleš E. Séleš 1.team proceeding team 7.
7. T.Kosorín T.Kosorín 1.team proceeding team 7.
8. I.Hruška I.Hruška 7.team
9. J.Kosorín J.Kosorín 7.team
5. L.Markotán L.Markotán 7.team
6.A Albertová Albertová 1.indiv.
Air-gun shooting 9. Racz Kamil Racz Kamil 7.
teams Kristian Illeš Kristian Illeš 7.
8. Jakub Sileský Jakub Sileský 7.
Tabel tennis - teams 9. E. Séleš E. Séleš 2.
9. V. Šustek V. Šustek 2.
8. I. Hruška I. Hruška 2.
Table tennis - individuals
Streethockey 9. E Séleš 1. E Séleš 2.
9. F. Kubelka 1. F. Kubelka 2.
9. V. Šustek 1. V. Šustek 2.
8. R. Bolčo 1. R. Bolčo 2.
8. M. Barto 1. M. Barto 2.
7. P. Lukáč 1. P. Lukáč 2.
7. V. Ďalog 1. V. Ďalog 2.
6.B A. Kubelka 1. A. Kubelka 2.
8. B. Bakša 1. B. Bakša 2.
Pythagoriad 3. D. Varechová D. Varechová neus.
3. V. Lupták V. Lupták neus.
3. V. Vrbiňáková V. Vrbiňáková neus.
4. K. Deme K. Deme úspeš
4. K. Veselková K. Veselková neus.
4. M. Foldi M. Foldi neus.
4. V. Juhaszová V. Juhaszová neus.
5. A. Molnár A. Molnár neus.
5. L. Markotán L. Markotán neus.
6. A. Kubelka A. Kubelka neus.
6. S. Šustek S. Šustek neus.
8. M. Václavík M. Václavík neus.
8. J. Hazucha J. Hazucha neus.
8. K. Bakšová K. Bakšová neus.
Maths Kangaroo
Europe in School 7. M. Malatincová a K. Kovalčíková Tradícia hrnčiarstva v H. Zalužanoch postup do celoslov. kola, multimed. práca
Slovak Language Olimpiad 9. H.Markotánová H.Markotánová úspeš
English Language Olimpiad
The Space by Children - art competition
Hviezdoslav´s  Kubín -Prose 6.B H. Parobeková H. Parobeková 2. postup do krajs. kola
6.B V. Slaninová V. Slaninová neus.
2. L. Kováčová L. Kováčová neus.
2. K. Bystriansky K. Bystriansky cena porot.
Biology Olimpiad 7. B. Vrbiňáková B. Vrbiňáková 8.
Chemistry Olimpiad 9. M. Gondová M. Gondová 3. postup do krajského kola úspeš
9. P. Kureková P. Kureková 3. postup do kraj úspeš
9. P. Kubelková P.Kubelková 14.
Physics Olimpiad 9. H. Markotánová H. Markotánová 5.-6.
kat E 9. P. Kureková P. Kureková 8.
Physics Olimpiad 8. J. Hazucha J. Hazucha 2, postup na krajské kolo
kat F 8. Z. Királová Z. Királová 7.
Football - younger boys
Football - older boys 8. T. Albert 2.- dr.
9- T. Dóša
9. V. Šustek
9. F. Kubelka
9. E. Séleš
9. K. Rácz
9. V. Krupa
9.B M. Albertus
Football - Architectural Secondary School Cup 9. F. Kubelka 5.
E. Séleš
V. Šustek
T: Dóša
V. Krúpa
K. Rácz
R. Račák
Š. Václavík
8. T. Albert
Hypericum
Young Civil Defence Rescuers
Cross Country Race

Súťažné hry žiakov

P.č. Názov súťažnej hry Úroveň Roč. Mená žiakov Výsledok
1. Genius Logikus celoslov. 5.- 9.roč. 15 žiakov  
2 Superkvíz T- mobile, vedomostná súťaž celoslov. 5.- 9.roč. celé triedy vecné ceny
3. EnviroOtázniky - korešpododen. olymiáda     cez MŽP SR II.st. B. Vrbiňáková

V. Krupa  

M.Turoňová                    

čestné

uznanie

4. Skúšobný monitor - Komparo celoslovenská 9.r 22 žiakov  
5. Bocian - výtvarná súťaž

 Správa CHKO Cerovská vrchovina

             

literárna súťaž - poézia

ocenenie za pozorovanie boc.

okresné kolo

 

 

okresné kolo

 

6.r

9.B

7.B.

5.r

6:B

Kristína Albertová

Jozefína Grláková

Patrik Olsóczki

Adrián Molnár

H. Parobeková

2.miesto

 

 

3.miesto

 

 

 

line 

©"Aktualizované" dňa 18. 04. 2008
Vargicová, vzelka@pobox.sk