kurz nemeckého jazyka pre verejnosť

2007/2008

Jazykové laboratórium

    Ministerstvo školstva Slovenskej republiky – Sekcia regionálneho školstva koncom minulého školského roka 2005/06 vyhlásilo rozvojový projekt pod názvom "Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy". Naša škola sa prostredníctvom nášho zriaďovateľa do tohto projektu zapojila a tým získala finančné prostriedky na zriadenie jazykového laboratória. Samotnú miestnosť nám vybudoval náš zriaďovateľ počas budovania nadstavby. Z financií získaných v projekte sme miestnosť vybavili nábytkom a potrebnou audio-vizuálnou a počítačovou technikou. Zakúpili sme 20 jednomiestnych stolov so stoličkami, 20 ks bezdrôtových slúchadiel, minivežu, 3 počítačové zostavy, datavideo projektor a množstvo jazykovej literatúry. Keďže jedným z hlavných cieľov projektu bolo zlepšenie podmienok na vyučovanie cudzích jazykov na školách, učebňa sa využíva každý deň na vyučovanie anglického jazyka počas vyučovacích hodín, okrem toho v popoludňajších hodinách počas krúžkov a nepovinných predmetov.

      Okrem toho sa jazykové laboratórium využíva aj v mimovyučovacom čase. Dvakrát za týždeň sa uskutočňuje kurz anglického jazyka pre pedagógov školy, ktorý nadväzuje na 1. stupeň jazykového kurzu, ktorého sa zúčastnili už v minulom roku a uskutočnil sa v spolupráci s jazykovou školou a končí certifikátom akreditovaným ministerstvom školstva. V tomto kurze pokračujú učitelia aj tento školský rok. Ďalej prebiehali jazykové kurzy pre verejnosť - základy anglického jazyka a základy nemeckého jazyka (v rozsahu 30 vyučovacích jednotiek). Technická realizácia tohto projektu  prebehla do konca decembra 2006, kedy sa projekt vyhodnotil. Sme radi, že naša škola má toto jazykové laboratórium, pretože značne prispieva ku kvalitnejšiemu vyučovaniu cudzích jazykov.

 

line 

©"Aktualizované" dňa 28. 10. 2007
Vargicová, vzelka@pobox.sk